Algemene voorwaarden

Wanneer je een schriktraining organiseert (opdrachtgever) of meedoet met de schriktraining (deelnemer) ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden van paardenschriktraining Brabant: 

Aanbetaling

Om de reservering definitief te maken vragen wij een aanbetaling van €20,- per deelnemer.
Dit bedrag dient 14 dagen voor aanvang van de training voldaan te worden. Het resterende totaalbedrag voor de training ontvangen wij graag op de dag van de training zelf voor het begin van de eerste training.

Annulering

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever gelden de volgende bepalingen:
– Bij annuleringen binnen twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van de training in rekening gebracht.
– Bij annulering binnen één week voor aanvang van de training, wordt het volledige bedrag van de training in rekening gebracht. 

Annulering door Paarden Schriktraining Brabant

Iedere boeking die wordt gedaan is onder voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname heeft Paarden Schriktraining Brabant het recht om te schriktraining te annuleren. Paarden Schriktraining deluxe heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding – een overeenkomst te annuleren of verplaatsen in geval van ziekte of overmacht. 

Training verzetten bij ziekte

De training kan kosteloos worden verzet als er sprake is van een uitbraak van een paardenziekte of bij strengere coronamaatregelen. In deze gevallen brengen wij geen extra kosten in rekening voor het plannen van een nieuwe datum. 

Verloop van training

  •  We verwachten dat alle deelnemers op tijd aanwezig zijn
  • De paarden/pony’s die deelnemen moeten vrij zijn van besmettelijke ziektes.
  • We beginnen te training vanaf te grond. Handschoenen zijn hierbij aanbevolen.
  • De paarden moeten vanaf de grond begeleid worden aan een (touw)halster
  • Hulpteugels en/of oogkleppen zijn niet toegestaan.
  • Wanneer deelnemers rijdend willen deelnemen is het van belang dat het eerste deel (vanaf de grond) goed gaat. Onze trainers hebben hierin het eindoordeel.
  • Bij het rijden is een goedegekeurde cap verplicht.

Eigen risico

Alle deelnemers doen mee op eigen risico, eventuele verwondingen of beschadigingen bij ruiter of paard of anders, zijn niet te verhalen op Paarden Schriktraining Brabant. Tenzij en van onze trainers aantoonbaar nalatig heeft gehandeld. De apparatuur en obstakels van de schriktraining worden op ons risico meegenomen, echter, bij schade ontstaan door het niet naleven van de veiligheidsregels (die voor aanvang van de training gegeven worden) of door het negeren van instructie ter plekke en daardoor schade ontstaat aan obstakels of apparatuur, wordt deze op de desbetreffende paardeneigenaar verhaald. 

Dierenwelzijn

Wij vinden het welzijn van deelnemende dieren belangrijk. Deelnemers worden door ons aangemoedigd om zonder dwang hun paarden tijdens de schriktraining te begeleiden. Mishandeling wordt niet geacepteerd tijdens de trainingen. Deelnemers die hun paard bewust of onbewust onrechtvaardig behandelen zullen eerst een waarschuwing ontvangen van onze trainers. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven zullen onze trainers de deelnemer of begeleider verzoeken de bak te verlaten. 

Fotografie

Deelnemers zijn vrij om een eigen fotograaf in te schakelen voor deze training. Vanwege veiligheid laten we maximaal 1 fotograaf per training in de bak toe. Zelf zullen wij ook foto’s en of video’s maken tijdens de training. Deze kunnen op verzoek worden opgevraagd. 

Deelnemers die niet op de foto willen kunnen dit bij ons aangeven. Geef dit bij ons aan, wij houden hier graag rekening mee. Aan het einde van iedere training vragen wij ook nog expliciet om toestemming voor het gebruik van foto’s/video’s op onze website en/of social media.